Kozo-shi Usukuchi 10g/m2

Kozo-shi Usukuchi 10g/m2

15.50
Mum White Tissue - Seidenpapier Chrysantheme tissue_transparent_mum.JPG

Mum White Tissue - Seidenpapier Chrysantheme

2.20
Yamagampi 21g/m2

Yamagampi 21g/m2

17.40
Gampi Silk Tissue - Seidenpapier 12g/m2

Gampi Silk Tissue - Seidenpapier 12g/m2

3.90
Ginwashi 28g/m2 ginwashi+proper+roll.jpg

Ginwashi 28g/m2

4.40